Коронавирус - Што треба да знаете - Онлајн курс Алисон
Loading

Коронавирус-Што треба да знаете

Овој бесплатен курс преку Интернет ги опфаќа суштествените аспекти на новиот коронавирус COVID -19

Disease and Disorders
Free Course
Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус (COVID -19) се фокусира на историјата, преносот, симптомите, можниот третман и потенцијалното спречување на новиот коронавирус. Како одговор на ширењето на овој нов коронавирус - Алисон, како дел од меѓународниот одговор, создаде основен бесплатен курс за тоа што луѓето треба да го знаат за коронавирусот, неговата позадина, како најдобро да се справат со заканата што ви претставува.

Description

Modules

Outcome

Certification

View course modules

Description

Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус се фокусира на историјата, симптомите, преносот и превенцијата од вирусот што претходно не бил идентификуван кај луѓето. Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања, како што е Блиско источен респораторен синдрон (MERS-CoV) и Тежок акутен респираторен синдром (САРС-КоВ). Коронавирусите се зонотични, што значи дека тие се пренесуваат помеѓу животните и луѓето.

Курсот ќе дискутира за тоа како појавата на вирус може да резултира со сериозни последици по здравјето на лицата кои се заразени од него и последиците за здравствените ресурси на заедниците и земјите во кои се јавува состојба на епидемија. Вообичаените знаци за инфекција вклучуваат респираторни симптоми како треска, кашлица, скратен здив и тешкотии при дишењето. Во потешки случаи, инфекцијата може да предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт.

Курсот е со единствена иницијатива, која се заснова на информации дадени од Светската здравствена организација (СЗО), Женева, Швајцарија и ЦКБ (Центар за контрола на болести, САД). Овој курс е дел од иновативната иницијатива на Алисон за развој на глобален систем на сертифицирање за брзо реагирање во борба против пандемијата. Овој бесплатен курс ќе се ажурира месечно. За да ја охрабри свеста и разбирањето на знаењето за вирусот и нејзината закана, Алисон, исто така, направи курс за бесплатна PDF сертификација достапен низ целиот свет. Со поминување на овој курс, можете да бидете информирани за тоа како најдобро да се справите со заканата што новиот короавирус ја претставува за вас и другите. Па, зошто да чекаме? Започнете со курсот денес и за 1-2 часа ќе стекнете знаење за да ви помогне да ве заштити вас, вашето семејство и вашата заедница од заразување и пренесување на новиот коронавирус.

Start Course Now

Learning Outcomes

Со завршување на курсот, вие би биле во можност да:


 • Да го препозаете потеклото, ефектите и третманот за новиот коронавурус
 • Да ги идентификувате знаците и симптомите на инфекцијата
 • Да го опишете протоколот за содржината и лимитите на преносот на новиот коронавирус
 • Да ги препознаете основните поими за протоколот за третман на инфекцијата на новиот коронавурус
 • Да ги дискутирате препораките на Светската Здравствена организација и нејзините пораки за претпазливост за да се помогне во спречување на ширењето на новиот коронавирус

Certification

All Alison courses are free to enrol, study and complete. To successfully complete this Certificate course and become an Alison Graduate, you need to achieve 80% or higher in each course assessment. Once you have completed this Certificate course, you have the option to acquire an official Certificate, which is a great way to share your achievement with the world. Your Alison Certificate is:

Ideal for sharing with potential employers - include it in your CV, professional social media profiles and job applications
An indication of your commitment to continuously learn, upskill and achieve high results
An incentive for you to continue empowering yourself through lifelong learning

Alison offers 3 types of Certificates for completed Certificate courses:

Digital Certificate - a downloadable Certificate in PDF format, immediately available to you when you complete your purchase
Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate, posted to you with FREE shipping
Framed Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate in a stylish frame, posted to you with FREE shipping

All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQs. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Dashboard. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all