Коронавирус-Што треба да знаете-Онлаўн курс Алисон
Loading

The New Alison App has just launched Download Now

Коронавирус-Што треба да знаете

Овомбесплатен курс преку Интернет ги опфаца суштествените аспекти на новиот коронавирус COVID -19

Enfermedades y trastornos
Gratis
Овомбесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус (COVID -19) се фокусира на историна ата, преносот, симптомите, можниот третман и потенцијалното спречување на новиот коронавирус. Како одговор на ширењето на овомнов коронавирус-Алисон, како дел од мена одговор, создаде основен бесплатен курс за тоа што луgico ето треба да го знаат за коронавирусот, неговата позадина, како надина, како надина, како справават со заканата што ви претставува.

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

Ver los módulos del curso

Description

Овомбесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус се фокусира на историна ата, симптомите, преносот и превенцијата од вирусот што претходно не бил идентификуван кай луgico ето. Коронавирусите (CoV) се големо сементво на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања, како што е Блиско источен респораторен синдрон (MERS-CoV) и Тежок акутен респираторен синдром (САРС-Ков). Коронавирусите се зонотични, што значи дека тие се пренесуваат помена у животните и луgico ето.

Курсот е дискутира за тоа како поўавата на вирус може да резултира со сериозни последици по здравето на лицата кои се заразени од него и последиците за здравствените ресурси на заедниците и земиците во кои се авува состоба на епидемина а. Вообичаените знаци за инфекција вклучуваат респираторни симптоми како треска, кашлица, скратен здив и тешкотии при дишењето. Во потешки случаи, инфекциўата може да предизвика пневмонина а, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт.

Курсот е со единствена инициўатива, коўа се заснова на информации дадени од Светската здравствена организација (СЗО), Женева, Шваўцарија и ЦКБ (Центар за контрола на болести, САД). Овомкурс е дел од иновативната иницина атива на Алисон за развона глобален систем на сертифицирање за брзо реагирање во борба против пандемина ата. Овостбесплатен курс на е се ажурира месечно. За да ~ а охрабри свеста и разбирањето на знаењето за вирусот и нена зината закана, Алисон, исто така, направи курс за бесплатна PDF сертификација достапен низ целиот свет. Со поминување на овоукурс, можете да бидете информирани за тоа како наўдобро да се справите со заканата што новиот короавирус ўа претставува за вас и другите. Па, зошто да чекаме? Започнете со курсот денес и за 1-2 часа-е стекнете знаење за да ви помогне да ве заштити вас, вашето сементво и вашата заедница од заразување и пренесување на новиот коронавирус.

Inicio Curso Ahora

Learning Outcomes

Со завршување на курсот, вие би биле во можност да:


 • Да го препозаете потеклото, ефектите и третманот за новиот коронавурус
 • Да ги идентификувате знаците и симптомите на инфекцијата
 • Да го опишете протоколот за содржината и лимитите на преносот на новиот коронавирус
 • Да ги препознаете основните поими за протоколот за третман на инфекцина ата на новиот коронавурус
 • Да ги дискутирате препораките на Светската Здравствена организација и нена зините пораки за претпазливост за да се помогне во спречување на ширењето на новиот коронавирус

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
Todos los certificados están disponibles para comprar a través de la tienda. Para más información sobre la compra de Certificados de Alison, por favor visite nuestras Preguntas frecuentes. Si decide no comprar su certificado de Alison, todavía puede demostrar su logro compartiendo su Registro de Learner o la Verificación de Logros de Learner, ambos accesibles desde su Tablero. Para más detalles sobre nuestros precios de certificados, por favor visite nuestro :precio.

Careers

  Notification
  You have received a new notification
  Click here to view them all