Koronavírus - Čo potrebujete vedieť | Alison
Loading

Koronavírus - Čo potrebujete vedieť

Tento bezplatný online kurz pokrýva podstatné aspekty týkajúce sa koronavíru Covid-19

Disease and Disorders
Free Course
Tento bezplatný online kurz poskytujúci informácie o novom koronavíruse (Covid-19), sa zameriava na históriu, prenos, symptómy, možné spôsoby liečby a potenciálnu prevenciu ochorenia týmto vírusom. Alison pre vás vytvoril tento bezplatný online kurz ako súčasť medzinárodnej osvety, v záujme informovať verejnosť o novom koronavíruse a jeho pozadí, ako sa postaviť k hrozbe, ktorú predstavuje pre vás, vašu rodinu a komunitu.

Description

Modules

Outcome

Certification

View course modules

Description

Tento bezplatný online kurz na tému koronavírus sa zameriava na históriu, symptómy, prenos a prevenciu vírusu, ktorý v minulosti nebol identifikovaný u ľudí. Koronavírusy (CoV) predstavujú rozsiahlu skupinu vírusov, ktoré spôsobujú ochorenia rôzneho typu, od bežného prechladnutia po závažnejšie choroby, ako napríklad MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) a SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Koronavírusy sú považované za zoonotické, to znamená, že prenos nastáva medzi zvieraťom a človekom.

Tento kurz sa ďalej zaoberá ako prepuknutie ochorenia vírusom môže mať vážne následky na zdravie infikovaných osôb a na zdroje zdravotníctva komunít a krajín v postihnutých krajinách. Medzi časté príznaky infekcie patria dýchacie ťažkosti, horúčky, kašeľ a dýchavičnosť. Vo vážnejších prípadoch infekcia spôsobuje zápal pľúc, ťažký akútny respiračný syndróm, zlyhanie obličiek až smrť.

Tento kurz predstavuje unikátnu iniciatívu, založenej na informáciách poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO (Ženeva, Švajčiarsko) a CDC (Centrum pre nákazlivé choroby, USA). Spoločnosť Alison vyvinula tento kurz ako súčasť inovatívnej iniciatívy v snahe vyvinúť globálnu študijnú certifikáciu pre boj s pandemickým ochorením. Pre zvýšenie informovanosti o víruse a hrozbe, ktorú predstavuje, spoločnosť Alison taktiež sprístupní celosvetovo dostupný bezplatný online kurz s PDF certifikáciou. Ak absolvujete tento kurz, získate tak znalosti ako zaobchádzať s hrozbou, ktorú predstavuje nový koronavírus pre, vašu rodinu a vašu komunitu. 

Start Course Now

Learning Outcomes

Po ukončení tejto časti budete vedieť ako:


 • Identifikovať pôvod nového koronavírusu
 • Rozpoznať rozdiel medzi všeobecnými koronavírusmi a novým koronavírusom
 • Vymenovať príznaky a symptómy nového koronavírusu
 • Definovať súčasné poznatky o prenose nového koronavírusu na ľudí
 • Diskutujte o odporúčaniach a bezpečnostných opatreniach Svetovej zdravotníckej organizácie na zabránenie prenosu nových infekcií koronavírusmi

Certification

All Alison courses are free to enrol, study and complete. To successfully complete this Certificate course and become an Alison Graduate, you need to achieve 80% or higher in each course assessment. Once you have completed this Certificate course, you have the option to acquire an official Certificate, which is a great way to share your achievement with the world. Your Alison Certificate is:

Ideal for sharing with potential employers - include it in your CV, professional social media profiles and job applications
An indication of your commitment to continuously learn, upskill and achieve high results
An incentive for you to continue empowering yourself through lifelong learning

Alison offers 3 types of Certificates for completed Certificate courses:

Digital Certificate - a downloadable Certificate in PDF format, immediately available to you when you complete your purchase
Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate, posted to you with FREE shipping
Framed Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate in a stylish frame, posted to you with FREE shipping

All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQs. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Dashboard. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all