Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зна йлс

Энэхена цахим стна тстлбна ргей й сургалтын тусламжтайгаар та KOVID-19 эсвэл коронавирусын халдварын талаар мэдэх болно.

Publisher: Advance Learning
Шинstica тбnрлийн корона вирусын тухай эл сургалтаар уг вирусын тентна, халдвар, шинж тэмдэг, эмчлэх боломж, урьдчилан сэргийлэх асуудалд голлон танллон тена влна руnх юм. Алисоны багийнхны зна гээс олон улс даяар авч хэрэгжена лна хэмжээний хстрээнд корона вирус корона вирус, тенона сурь мэдээлэл, ойр орчмынхондоо тулгарч буй аюулыг хэрхэн оновчтой даван мулах талар мэдвэл зохих зна йлсийг хамруулан цахим сургалтаа хан цахим сургалтаа хан цахим сургалтаа хой гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хона гжалтаа хой гж
Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зна йлс
  • Duración

    1.5-3 Horas
  • Students

    11
  • Accreditation

    CPD

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

Ver los módulos del curso

Description

Урьд Умнена мна ст ст илэрч байгаагўй шинnica тбmрлийн корона вирусын тенлнар, шинж тэмдэг, халдвар, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийг голлон тусгалаа. Корона вируст халдвар (CoV) бол ердийн ханиаднаас гсalver-лээд Ойрх дорнодод бба ртгэгдсэн амьсгалын замын хам шинж (MERS-CoV), ХФ нд хэлбэрийн амьсгалын цочмог халтай хам шинж (SRAS-CoV) зэрэг хенд нд вчнийг стсгэдэг томоохон бlisis л вирус юм. Корона вирус амьтнаас хнонд халддаг, el sitio web de la sociedad de la información, el sitio web de la

Уг ствчний дэгдэлт халдвар авсан хена мстсийн эрена л мэндэд хэр ноцтой нна лна блж, дэгдэлт гарсан газар, улс орнуудын эруnФ л мэндийн тусламж, бmйлчилгээний нена бололцоонд ямар Гєnico р дагавар авчирч болзошгена болзргалтаар ярилцана. Халдварласан тохиолдолд амьсгалын замын хандрэл. сэх, халуурах, халуурах, ханиах, амьсгал давчдах, бачуурах зэрэг тах гээмэл шинж тэмдэг илэрнна. Илена ханд туссан стед халдварын улмаас уушгины ъnico рэвсэл, амьсгалын замын цочмог хам шинж, бана рний дутагдал, цаашлаад, хэлд харгэх нь бий.

ip вана рмстсанаачилга болох эл сургалт Швейцарийн Женев хот дахь Дэлхийн Эренлхийн Эндийн Байгууллага (ДЭМБ) болон АНУ-ын ствчний Хяналтын Тна вна с с ("ХТ") гаргасан мэдээлэлд бндэслэлд н. Алисоны зна гээс энэхена цар тахал ствчинтэй тэмцэх шуурхай арга хэмжээний тухай олон улсын гэрчилгээт сургалтын тогтолцоо бий болгох зорилгоор гаргасан шинэлэг санаачилгын нэгэн хэсэг нь энсургалт эм. Сургалтын агуулгыг "дїр" р бndose р шинэчлэх бndose гіn-д эцэстэна зуу гаруй хэлээр хстргэнена. Уг вирус, тена ний аюулын талаар мэдээлэлжих, ойлголттой болохыг хина лэн дэмжих Ф-днээс дэлхий даяар PDF хэлбэрээр цахим гэрчилгэна болгох боломжийг мна н баномжийг муnн. Сургалтад хамрагдсанаар та шинnica тбnрлийн корона вирусаас стрт болон бусдад учруулболзошгўй аюулыг хэрхэн даван туулах нь оновчтой талаар байнга мэдээлэлтэй байж чадна. Тиймээс хФ лээх хэрэг юун? Цахим хичээлэна одоо шууд зэж эхлээд гана хоёрхон цагийн дотор sбnte рийгіsн, гэр блна болон ойр орчмынхноо корона вируст корона вируст корона вируст корона вируст корона вируст корона вируст корона вирдаахаас хамгаалахад хэрэгтэй мэдлэг эзэмшээд аваарай.

Inicio Curso Ahora

Careers