Coronavirus - Ang kailangan mong malaman - Online course | Alison
Loading

Coronavirus - Mga Dapat mong Malaman

Ang libreng online na kurso na ito ay sumasaklaw sa mga mahahalagang aspeto ng coronavirus Covid-19.

Disease and Disorders
Free Course
Ang libreng kursong ito tungkol sa novel coronavirus (Covid-19) ay nakapokus sa kasaysayan, paghawa, mga sintomas, posibleng lunas at maaaring paraan ng pag-iwas sa novel coronavirus. Bilang parte ng pandaigdigang tugon, ginawa ng Alison ang libreng kurso na ito online sa mga dapat malaman ng tao tungkol sa novel coronavirus, ang kaligiran nito at kung paano matutugunan ang banta nito sa iyo, sa iyong pamilya at komunidad.

Description

Modules

Outcome

Certification

View course modules

Description

Ang libreng kursong ito tungkol sa novel coronavirus (Covid-19) ay nakapokus sa kasaysayan, mga sintomas, pagpasa at pag-iwas sa virus na hindi pa nakikilala sa tao. Ang mga Coronavirus (CoV) ay isang malaking pamilya ng mga virus na nagdudulot ng sakit na umaabot mula sa pangkaraniwang sipon hanggang sa mas malubha pang mga sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) at Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Ang mga coronavirus ay zoonotic. Ibig sabihin, ito ay naipapasa sa pagitan ng mga hayop at tao.

Tatalakayin sa kursong ito kung paanong maaring magresulta ng malalang kahinatnan ang pagsiklab ng virus sa kalusugan ng mga indibidwal na apektado nito, pati na rin ang pinsalang pangkalusugang dulot nito sa ng mga komunidad at bansang apektado nito. Kabilang sa mga karaniwang senyales ng impeksyon ay respiratory symptoms o pagkakaroon ng impeksyon sa baga, lagnat, ubo, pagkahapo, at hirap sa paghinga. Sa mga mas malubhang kalagayan, ang impeksyon ay maaaring magdulot ng pulmonya, severe acute respiratory syndrome, pagbigay ng bato o di kaya ay pagkamatay.

Ang kursong ito ay isang natatanging inisyatibo na nakabatay sa impormasyon mula sa World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland, at CDC (Centre of Disease Control, USA). Ang kursong ito ay isa sa mga makabagong inisyatibo ng Alison upang makabuo ng isang mabilisang pagtugon at pandaigdigang sistemang sertipikasyon sa pag-aaral upang malabanan ang malawakang pagkalat ng sakit. Ang libreng kurso ay maa-update buwanang. Upang hikayatin ang kamalayan sa kaalaman at pag-unawa tungkol sa virus at mga banta nito, gumawa din ang Alison ng kursong may sertipikasyon na naka-PDF na magagamit ng libre sa buong mundo. Sa pagkuha mo ng kursong ito, mananatili kang updated sa mga paraan upang matugunan ang bantang hatid ng corona virus sa iyo at sa iba pa. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Simulan mo na ngayon ang kursong ito at sa loob lamang ng 1-2 oras ay madadagdagan na agad ang iyong kaalaman upang maprotektehan and sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa pagkakaroon at pagpasa ng novel coronavirus.

Start Course Now

Learning Outcomes

Sa pagtatapos ng kursong ito, matututunan mo ang mga sumusunod:


 • Balangkasin ang pinagmulan, epekto, at lunas sa novel coronavirus
 • Kilalanin ang mga senyales at simptomas ng impeksyon
 • Ilarawan ang mga sistema ng patakaran sa pagpigil at paglimita sa pagkalat ng novel coronavirus
 • Balangkasin ang mga sistema ng patakaran sa paggamot ng novel coronavirus
 • Talakayin ang mga mungkahi at pag-iingat ng World Health Organization sa pagpigil ng pagkalat ng impeksyon ng novel coronavirus

Certification

All Alison courses are free to enrol, study and complete. To successfully complete this Certificate course and become an Alison Graduate, you need to achieve 80% or higher in each course assessment. Once you have completed this Certificate course, you have the option to acquire an official Certificate, which is a great way to share your achievement with the world. Your Alison Certificate is:

Ideal for sharing with potential employers - include it in your CV, professional social media profiles and job applications
An indication of your commitment to continuously learn, upskill and achieve high results
An incentive for you to continue empowering yourself through lifelong learning

Alison offers 3 types of Certificates for completed Certificate courses:

Digital Certificate - a downloadable Certificate in PDF format, immediately available to you when you complete your purchase
Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate, posted to you with FREE shipping
Framed Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate in a stylish frame, posted to you with FREE shipping

All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQs. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Dashboard. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all