โคโรน่าไวรัส - สิ่งที่คุณควรรู้ - คอร์สเรียนออนไลน์ | แอลิสัน
Loading

Early International Women's Day Celebration: Get 30% OFF All Certificates & Diplomas! Offer valid until Friday, 5th March 2021

Claim My 30% OFF

ไวรัสโคโรน่า - สิ่งที่คุณควรรู้

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี้ ครอบคลุมเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 โคโรนาไวรัส

Free Course
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะเน้นไปที่ประวัติ การแพร่เชื้อ อาการของโรค แนวทางการรักษาที่เป็นไปได้ และวิธีที่อาจช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อแสดงความมีส่วนร่วมในระดับสากล อลิสัน ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ควรรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ในส่วนของที่มา และวิธีที่ดีที่สุดที่คุณ ครอบครัวของคุณ หรือชุมชนอาจใช้ในการรับมือกับมัน.

Description

Modules

Outcome

Certification

View course modules

Description

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี้ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ โดยเน้นไปที่ประวัติ อาการ การแพร่เชื้อ และแนวทางป้องกันไวรัสที่ยังไม่เคยพบในคนมาก่อน โคโรน่าไวรัส (โควี) เป็นหนึ่งในไวรัสวงศ์ (family) ใหญ่ ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา กระทั่งการเจ็บป่วยรุนแรง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประเทศตะวันออกกลาง (เมอร์ส-โคโรน่าไวรัส) หรือ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (โคโรน่าไวรัส-ซาร์) โคโรน่าไวรัส เป็นไวรัสที่มีอยู่ในสัตว์ ซึ่งหมายความว่า มันสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้

ในคอร์สนี้ เราจะพูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อ และผลกระทบต่อทรัพยากรด้านสุขภาพของชุมชนและประเทศที่เกิดการแพร่ระบาด อาการทั่วไปของผู้ติดเชื้อจะรวมไปถึงอาการของระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจสั้นลง หรือหายใจติดขัด ในผู้ที่ป่วยรุนแรง การติดเชื้ออาจทำให้เป็นโรคปอดบวม ระบบทางเดินหายใจบกพร่อง ไตวาย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต

คอร์สนี้เป็นการริเริ่มที่มีเอกลักษณ์ เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่อยู่ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา คอร์สนี้เป็นหนึ่งในการริเริ่มของอลิสัน ที่พัฒนาสำหรับ การตอบสนองอย่างรวดเร็วของระบบการเรียนที่ให้ใบประกาศนียบัตรของโลก เพื่อสู้กับโรคระบาดระดับโลก คอร์สเรียนฟรีนี้จะมีการปรับข้อมูลทุกวัน และท้ายที่สุดแล้ว จะถูกนำเสนอไปในภาษาต่างๆกว่า 100 ภาษา เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส และภัยของมัน แอลิสันจะได้จัดทำประกาศณียบัตร แบบ PDF ให้กับผู้เรียนทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเรียนคอร์สนี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้รับมือกับโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดกับคุณหรือคนอื่น รู้แบบนี้แล้ว จะรออะไรอีก? เริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้ และภายใน 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ความรู้ที่คุณได้รับ จะช่วยปกป้องตัวคุณ ครอบครัว และสังคมของคุณจากการแพร่ระบาดและการติดต่อของเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า ได้ยกระดับความเสี่ยงของเชื้อโควิด-19 ที่มีกับโลกให้อยู่ในระดับ "สูงมาก"

วันที่ 11 มีนาคม การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ถูกให้เป็นการแพร่ระบาดระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลก 

Start Course Now

Modules

โคโรน่าไวรัส - ประวัติ, อาการ, และการรักษา

โคโรน่าไวรัส - คำแนะนำสำหรับคนทั่วไป

Course assessment

Learning Outcomes

เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คุณจะสามารถ


 • อธิบายจุดกำเนิด ผลกระทบ และวิธีการรักษาโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
 • ระบุถึงสัญญาณ และอาการเมื่อติดเชื่อ
 • อธิบายถึงวิธีการควบคุม และจำกัดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
 • อธิบายถึงแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
 • อภิปรายถึงคำแนะนำและข้อควรระวังที่องค์การอนามันโลกมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่

Certification

All Alison courses are free to enrol, study and complete. To successfully complete this Certificate course and become an Alison Graduate, you need to achieve 80% or higher in each course assessment. Once you have completed this Certificate course, you have the option to acquire an official Certificate, which is a great way to share your achievement with the world. Your Alison Certificate is:

Ideal for sharing with potential employers - include it in your CV, professional social media profiles and job applications
An indication of your commitment to continuously learn, upskill and achieve high results
An incentive for you to continue empowering yourself through lifelong learning

Alison offers 3 types of Certificates for completed Certificate courses:

Digital Certificate - a downloadable Certificate in PDF format, immediately available to you when you complete your purchase
Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate, posted to you with FREE shipping
Framed Certificate - a physical version of your officially branded and security-marked Certificate in a stylish frame, posted to you with FREE shipping

All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQs. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Dashboard. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification
  You have received a new notification
  Click here to view them all