Všeobecné nariadenie o ochrane údajov | Právo EÚ | Alison
Loading

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Rozumieš GDPR? Absolvujte tento bezplatný online kurz.

Direito
Grátis
Tento bezplatný online kurz ukazuje, prečo je GDPR jedným z najvýznamnejších právnych predpisov za posledné desaire-ročie. Spoločnosut, ktorá nespinhas ňa GDPR, môže dostaubaté pokutu vo výške 20 miliónov EUR a nariadenia týkajúce sa GDPR môžu bywhżažko pochopiteizes né a správne uplatňované. Tento kurz vás naučí všetko, čo potrebujete vedieolibero o GDPR.

Descrição

Modules

Resultado

Certificação

View course modules

Description

Ak va š a firma zhromaždista uje ú daje o jednotlivcoch, či už ide o s ú bory, fotografie, kontakty (čokoedas vek v &ocacute; bec), potom GDPR je pre v ó s nesmierne d &ocacute; ležit. Spoločnosti, ktor noque nespminhas ňaj ú normy GDPR, poru š uj ú d &ocacute; ležit á z de kony, ohrozuj ú spotrebiteonia ov a ak ich chytia, m &ocacute; žu byade vilo ú čen ó z podnikania. Marinha š e, GDPR m &ocacute; že byzar zložit ç a ç a ç a ç ažk é pochopiça.

Tento kurz rob nobre veci jednoduch,, takže si m &ocacute; žete bystas ist, že firma, ktor ú spravujete spzar ňa normy GDPR. Kurz zač disse na predna predstaven m v ó s do kComissário ú čov ý ch z triste triste GDPR. Zist picas te, ako m mulher GDPR za cieľ datado spotrebiteacute om kontrolu nad ich ú dajmi a najm ä chr ó nivel s ó kromie det ó mlad š meia ch ako 16 rokov. Potom sa dozviete, čo musia urobiut veuto k um mal estar organiz adulto cie, aby splnili normy GDPR. Para bude zahenne ňauso usmernenia pré mal estar mal humniky o tom, ako bezpečne a z telefone konne uchov painel vaidososobn ú daje spotrebiteonia ov.

Nakoniec, kurz v dista s nauč ó o kivas ú čovej ú lohe ú lohe ú radn ó ka pré ochranu ú dajov (DPO), um kroky organiz leitor cie m &ocacute; žu prijaote na zabezpečenie prostredie na nuvem de zabezpečenie. Na konci tohto kurzu budete plne rozumieça GDPR a budete m &ocacute; czar zabezpečiça, aby va š a spoločnosticida spzar ňala normy GDPR. Toto s ú d &ocacute; ležit informam ç &ocie na ochranu v ó ria š ho podnikania pred oplažk ý mi pokutami a potenci ç ó lnym bankrotom. Takže nečakajte, až bude pr engano li š neskoro. Začnite tento kurz a naučte sa, ako sa dnes chr hes niça.

Start Course Now

Learning Outcomes

Po dokončen estreia tohto kurzu budete m &ocacute; con:


 • Vysvetlenie ú čelu v š eobecn, ho nariadenia o ochrane ú dajov
 • Op citar š te, čo m &ocacute; žu organiz a cie urobiquinho na pravu na GDPR
 • Vysvetlite ú lohu ú radn ó ka pre ochranu ú dajov (DPO) v. Pokyny pre mikropodniky
 • Zoznam a vysvetliut p ä til krokov organiz gordura cie m &ocacute; žu implementovaia na zabezpečenie cloud prostredie
 • Vysvetlite, ako GDPR ovplyvňuje s ú kromn osoby a ich pr mulher va va na ochranu ú dajov

Certification

"Todos os cursos da Alison são gratuitos para estudar. Para completar com sucesso um curso, você deve marcar 80% ou mais em cada avaliação do curso. Após a conclusão bem-sucedida de um curso",Você pode optar por tornar a sua conquista formal comprando um Diploma , Certificado ou PDF da Alison.

oficial. Ter um documento da Alison oficial é uma ótima forma de comemorar e compartilhar o seu sucesso. É:

 • Ideal para incluir nos CVs,inscrições de trabalho e portfolios
 • Uma forma de mostrar a sua habilidade de aprender e alcançar altos resultados
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Perguntas Frequentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Painel de controle. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  Você recebeu uma nova notificação

  Clique aqui para visualizar todos eles