Vispārīgā datu aizsardzības regula | ES tiesību akti | Alison
Loading

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

Vai jūs saprotat VDAR? Veikt šo bezmaksas tiešsaistes kursu.

Direito
Grátis
Šis bezmaksas tiešsaistes kurss parāda, kāpēc VDAR ir viens no nozīmīgākajiem tiesību aktiem pēdējā desmitgadż. UzUN ēmumam, kas neatbilst VDAR, var tikt piemērots 20 miljonu eiro naudas sods, un ar VDAR saistītos noteikumus var būt grūti saprast un pareizi piemērot. Šis kurss jums iemācīs visu, kas jums jāzina par VDAR.

Descrição

Modules

Resultado

Certificação

View course modules

Description

Ja jūsu bizness vāc datus par indivīdiem, vai tie ir faili, fotogrāfijas, kontakti (kaut kas vispār), tad VDAR jums ir neticami svarīga. UzUN ēmumi, kas neatbilst VDAR standartiem, pārkāpj svarīgus likumus, apdraud patērētājus un var tikt izslēgti no uzúndios ēmējdarbības, ja tie tiek pieixo erti. Turklāt VDAR var būt sarežtas-īta un grūti saprotama.

Š is kurss padara lietas vienkār š como, lai jūs varētu pārliecināties, ka bizness jūs pārvaldīt atbilst VDAR standartiem. Kurss sākas ar iepazīstinā š anu ar galvenajiem principiem VDAR. Jums tiks parādīts, kā VDAR mēraticis ir dot patērētājiem kontroli pār saviem datiem un jo īpa š i mēracute is ir aizsargāt bērnu līdz 16 gadu vecumam privātumu. Tad jūs uzzināsiet, kas lielajām un mazajām organizācijām jādara, lai izpildītu VDAR standtus. Tas ietvers norādījumus mazajiem uziado ēmumiem par to, kā dro š i un likumīgi glabāt patērētāju personas datus.

Visbeidzot, kurss māca jums par galveno lomu Datu aizsardzības speciālista (DPO), un pasākumus organizācijas var veikt, lai aizsargātu mākonī balstītu vidi. Līdz š ī kursa beigām jūs pilnībā izprast VDAR un varēs nodro nodro š ināt, ka jūsu uzórios ēmums atbilst do VDAR standartiem. Š ī ir būtiska informācija, lai aizsargātu savu biznesu no smagiem naudas sodiem un iespējamo bankrotu. Tāpēc nav jāgaida, kamēr tas ir pārāk vēlu. Sāciet š o kursu un uzziniet, kā sevi aizsargāt š odien.

Start Course Now

Learning Outcomes

Pēc š ī kursa pabeig š anas jums būs iespēja:


 • Paskaidrot Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) mēraixi
 • Aprakstiet, ko organizācijas var darīt, lai sagatavotos VDAR
 • Paskaidrot Datu aizsardzības speciālista (DPO) lomu VDAR
 • Aprakstīt personas datu dro š ības pamatnostādnes mikrouzizes ēmumiem
 • Uzskaitīt un paskaidrot piecu u paskaidrot piecu u organizācijas var īstenot, lai aizsargātu mākonī balstītu vidi
 • Paskaidrot, kā VDAR ietekmquei privātpersonu un viedade u datu aizsardzības tiesības tiesības

Certification

"Todos os cursos da Alison são gratuitos para estudar. Para completar com sucesso um curso, você deve marcar 80% ou mais em cada avaliação do curso. Após a conclusão bem-sucedida de um curso",Você pode optar por tornar a sua conquista formal comprando um Diploma , Certificado ou PDF da Alison.

oficial. Ter um documento da Alison oficial é uma ótima forma de comemorar e compartilhar o seu sucesso. É:

 • Ideal para incluir nos CVs,inscrições de trabalho e portfolios
 • Uma forma de mostrar a sua habilidade de aprender e alcançar altos resultados
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Perguntas Frequentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Painel de controle. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  Você recebeu uma nova notificação

  Clique aqui para visualizar todos eles