Vispārīgā datu aizsardzības regula | ES tiesību akti | Alison
Loading

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

¿VAI jūs saprotat VDAR? Veikt šo bezmaksas tiešsaistes kursu.

Derecho
Gratis
Šis bezmaksas tiešsaistes kurss parāda, kāpēc VDAR ir viens no nozīmīgākajiem tiesību aktiem pēdējā desmitgadē. Uzņēmumam, kas neatbilst VDAR, var tikt piemērots 20 miljonu eiro naudas sods, un ar VDAR saistītos noteikumus var būt grūti saprast un pareizi piemērot. Šis kurss jums iemācīs visu, kas jums jāzina par VDAR.

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

View course modules

Description

ja jūsu bizness vāc datus par indivīdiem, vai tie ir faili, fotogrāfijas, kontakti (kaut kas vispār), tad VDAR jums ir neticami svarīga. Uzņēmumi, kas neatbilst VDAR standartiem, pārkāpj svarīgus likumus, apdraud patērētājus un var tikt izslēgti no uzņēmējdarbības, ja tie tiek pieķerti. Turklāt VDAR var būt sarežģīta un grūti saprotama.

Š is kurss padara lietas vienkār š as, lai jūs varētu pārliecināties, ka bizness jūs pārvaldīt atbilst VDAR standartiem. Kurss sākas ar iepazīstinā š anu ar galvenajiem princiem VDAR. Jums tiks parādīts, kā VDAR mērķis ir dot patērētājiem kontroli pār saviem datiem un jo īpa š i mērķis ir aizsargāt bērnu līdz 16 gadu vecumam privātusu. Tad jūs uzzināsiet, kas lielajām un mazajām organizācijām jādara, lai izpildītu VDAR standartus. Tas ietvers norādījumus mazajiem uzņēmumiem par to, kā dro š i un likumīgi glabāt patērētāju personas datus.

Visbeidzot, kurss māca jums par galveno lomu Datu aizsardzības speciālista (DPO), un pasākumus organizācijas var veikt, lai aizsargātu mākonī balstītu vidi. Līdz š ī kursa beigām jūs pilnībā izprast VDAR un varēs nodro š ināt, ka jūsu uzņēmums atbilst VDAR standartiem. Š ī ir būtiska informācija, lai aizsargātu savu biznesu no smagiem naudas sodiem un iespējamo bankrotu. Tāpēc nav jāgaida, kamēr tas ir pārāk vēlu. Sāciet š o kursu un uzziniet, kā sevi aizsargāt š odien.

Start Course Now

Learning Outcomes

Pēc š ī kursa pabeig š anas jums būs iespēja:


 • Paskaidrot Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) mērķi
 • Aprakstiet, ko organizācijas var darīt, lai sagatavotos VDAR
 • Paskaidrot Datu aizsardzības speciālista (DPO) lomu VDAR
 • Aprakstīt personas datu dro š ības pamatnostādnes mikrouzņēmumiem
 • Uzskaitīt un paskaidrot piecu soļu organizācijas var īstenot, lai aizsargātu mākonī balstītu vidi
 • Paskaidrot, kā VDAR ietekmŞ privātpersonu un viņu datu aizsardzības tiesības

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Preguntas frecuentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tablero. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all