{
Loading

Koronavirus-Ono što treba da znate

Ovaj besplatni kurs na mreži pokriva osnovne aspekte romana coronavirusa, koji je do sad zarazio 40547 + ljudi.

Transtornos e Doença
Grátis
Ovaj besplatni kurs na internetu na internetu na romanu coronavirus fokusira se na historiju, prijenos, simptoma, mogući tretman i potencijalnu prevenciju romana coronavirusa. Kao odgovor na širenje novog coronavirusa-Alison, u sklopu međunarodnog odgovora stvorio je osnovni slobodni kurs za ono što ljudi trebaju znati o coronavirus-u, njegovoj pozadini, kako se najbolje suočiti sa prijetnjom koju sobre predstavlja vama, vašoj obitelji i zajednici.

Descrição

Modules

Resultado

Certificação

View course modules

Description

Ovaj besplatni internetski tečaj o novom koronavirusu fokusiran je na povijest, simptoma, prijenos i prevenciju virusa koji ranije nisu identificirani kod ljudi. Koronavirusi (CoV) su velika porodica virusa koji uzrokuju bolest koja varira od prehlade do teže bolesti, poput sindroma respiratornog sindroma na Bliskom Istoku (MERS-CoV) i te š kog akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV). Koronavirusi su zoonotski, š to znači da se prenose između životinja i ljudi.

Na tečaju će se raspravljati o tomo kako izbivanje virusa može rezultirati ozbiljnim posljedicama za zdravlje pojedinaca koji su zaraženi i posljedice za zdravstvene resurse zajednica i zemalja u kojima se epidemija epidemija događa. Uobičajeni znakovi infekcije uključuju respiratorne simptome, vrućicu, ka š alj, kratkoću daha i otežano disanje. U težim slučajevima infekcija infekcija može izazvati upalu pluća, jak akutni respiratorni sindrom, zatajenje bubrega i čak smrt.

Kurs je jedinstvena inicijativa, koja se zasniva na informacijama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Ženeva, Š vicarska i CDC (Centar za kontrolu bolesti, SAD). Ovaj kurs je dio inovativne Alison inicijative za razvoj globalnog sustava certificiranja učenja za borbu protiv pandemije. Ovaj će se besplatni tečaj svakodnevno ažurirati i na kraju će biti dostupan na vi š e od 100 jezika. Kako bi podstakla svijest o znanju i razumijevanje virusa i njegove prijetnje, Alison je također omogućila besplatan tečaj potvrde PDF-um š irom svijeta. Kroz ovaj tečaj možete se stalno informirati o tomo kako se najbolje nositi s prijetnjom koju novi coroanvirus predstavlja vama i drogarima. Pa za š a onda čekati? Započnite kurs već danas i za 1-2 sata steći ćete ćete znanje pomoću kojeg ćete za š tititi sebe, porodicu i zajednicu od ugovaranja i preno š enja novog koronavirusa.

28. februara 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izjavila je da je procjenu rizika koja se odnosi na COVID-19 š irom svijeta podigla na " vrlo visoku "

11. marta š irenje koronavirusa proglasila je pandemija Svjetska zdravstvena organizacija.

 

Start Course Now

Learning Outcomes

Po zavr š etku ovog tečaja moći ćete:


 • Obris porijeklo, efekte i liječenje novog koronavirusa
 • Prepoznati znakove i simptoma infekcije
 • Opisati protokole koji sadrže i ograničavaju prijenos novog koronavirusa
 • Navesti protokole za liječenje novih koronavirusnih infekcija
 • Raspravljati o preporukama i merama predostrožnosti Svetske zdravstvene organizacije za pomoć u sprečavanju preno š enja novih koronavirusnih infekcija

Certification

"Todos os cursos da Alison são gratuitos para estudar. Para completar com sucesso um curso, você deve marcar 80% ou mais em cada avaliação do curso. Após a conclusão bem-sucedida de um curso",Você pode optar por tornar a sua conquista formal comprando um Diploma , Certificado ou PDF da Alison.

oficial. Ter um documento da Alison oficial é uma ótima forma de comemorar e compartilhar o seu sucesso. É:

 • Ideal para incluir nos CVs,inscrições de trabalho e portfolios
 • Uma forma de mostrar a sua habilidade de aprender e alcançar altos resultados
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Perguntas Frequentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Painel de controle. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  Você recebeu uma nova notificação

  Clique aqui para visualizar todos eles