Allmänna dataskyddsförordningen | Dataskydd | EU-lagstiftning | Alison
Loading

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Förstår du GDPR? Ta denna gratis online kurs.

Droit
Gratuit
Denna kostnadsfria onlinekurs visar varför GDPR är en av de mest betydelsefulla lagarna under det senaste decenniet. Ett företag som inte uppfyller GDPR kan få 20 miljoner euro i böter, och reglerna i GDPR kan vara svåra att förstå och tillämpa korrekt. Den här kursen lär dig allt du behöver veta om GDPR.

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Om ditt f ö retag samlar in data om individer, oavsett om det ä r filer, foton, kontakter (n å got alls), d å r GDPR oerh ö rt viktigt f ö r dig. F ö retag som inte uppfyller GDPR-standarderna bryter mot viktiga lagar, s ä tter konsumenterna i fara och kan st ä ngas av om de f å ngas. Dessutom kan GDPR vara komplicerat och sv å rt att f ö rst å.

Denna kurs g ö r saker enkla, s å att du kan se till att det f ö retag du driver uppfyller GDPR-standarder. Kursen b ö rjar med att introducera dig till de viktigaste principerna i GDPR. Du kommer att visas hur GDPR syftar till att ge konsumenterna kontroll ö ver sina uppgifter och s ä rskilt syftar till att skydda privatlivet f ö r barn under 16 å r. Du kommer d å att l ä ra dig vad stora och sm å organisationer m å ste g ö ra f ö r att uppfylla GDPR-standarderna. Detta kommer att omfatta v ä gledning f ö r sm å f ö retag om hur man p å ett s ä kert och lagligt s ä tt kan beh å lla konsumenternas personuppgifter.

Kursen l ä r dig slutligen om datatillsynsmannens nyckelroll och vilka steg organisationer kan ta f ö r att s ä kra molnbaserade milj ö er. I slutet av kursen f ö rst å r du GDPR fullt ut och kan se till att ditt f ö retag uppfyller GDPR-standarderna. Detta ä r viktig information f ö r att skydda din verksamhet fr å n tunga b ö ter och éventualité konkurs. å v ä nta inte tills det ä r f ö r sent. B ö rja denna kurs och l ä r dig att skydda dig sj ä lv idag.

Start Course Now

Learning Outcomes

Efter att ha avslutat denna kurs kommer du att kunna:


 • F ö rklara syftet med den allm ä nna dataskyddsf ö rordningen (GDPR)
 • Beskriv vad organisationer kan g ö r att f ö rbereda sig f ö rklara dataskyddsombudsmannens roll i GDPR
 • Beskriv s ä kerhetsriktlinjer f ö r personuppgifter f ö r mikrof ö retag
 • Lista och f ö rklara fem steg organisationer kan genomf ö ra f ö r att s ä kra molnbaserade milj ö er
 • F ö rklara hur GDPR P å verkar privatpersoner och deras dataskyddsrä ttigheter

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQ. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tableau de bord. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all