Allmänna dataskyddsförordningen | Dataskydd | EU-lagestiftning | Alison
Loading

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Förstår du GDPR? Ta denna gratis online kurs.

Direito
Grátis
Denna kostnadsfria onlinekurs visar varför GDPR är en av. de mest betydelsefulla lagarna sob det senaste decenniet. Ett företag som inte uppfyller GDPR kan få 20 miljoner euro i böter, och reglerna i GDPR kan vara svåra att förstå och tillämpa korrekt. Den här kursen lär dig allt du behöver veta om GDPR.

Descrição

Modules

Resultado

Certificação

View course modules

Description

Om ditt f ö retag samlar in data om individuer, oavsett om det ä r filer, foton, kontakter (n å got alls), d å ä r GDPR oerh ö rt viktigt f ö r dig. F ö retag som inte inte uppfyller GDPR-standderna bryter mot viktiga lagar, s ä tter konsumenterna i fara och kan st ä ngas av om de f å ngas. Dessutom kan GDPR vara komplicerat och sv å rt att f ö rst å.

Denna kurs g ö r saker enkla, s å att du kan se till att det f ö retag du driver uppfyller GDPR-standder. Kursen b ö rjar med att introducera dig till de viktigaste principerna i GDPR. Du kommer att vistos hur GDPR syftar till att ge konsumenterna kontroll ö ver sina uppgifter och s ä rskilt syftar till att skydda privatlivet f ö r barn under 16 å r. Du kommer d å att l ä ra dig dig vad stora och sm å organizationer m å ste g ö ra f ö r att uppfylla GDPR-standderna. Detta kommer att omfatta v ä gledning gledning f ö r sm å f ö retag om hur man p å ett s ä kert och och lagligt s ä tt kan beh å lla konsumensalão personuppgifter.

Kursen l ä r dig slutligen om datatillsynsmannens nyckelroll och vilka steg organizationer kan ta f ö r att s ä kra molnbaserade milj ö ö I slutet av kursen f ö rst å r du GDPR fullt ut och kan se till att ditt f ö retag uppfyller GDPR-standderna. Detta ä r viktig information f ö r att skydda din verksamhet fr å n tunga b ö ter och och eventuell konkurs. S å v ä nta inte tills det ä r f ö r enviado. B ö rja denna kurs och l ä r dig att skydda dig sj ä lv idag.

Start Course Now

Learning Outcomes

Efter att ha avslutat denna kurs kommer du att kunna:


  F ö rklara syftet med den allm ä nna dataskyddsf ö rordningen (GDPR)
 • Beskriv vad organizationer kan g g ö ra f ö rbereda sig f ö r GDPR
 • F ö rklara dataskyddsombudsmannens roll i GDPR
 • Beskriv s ä r personuppgifter f ö r mikrof ö rklara fem organizationer kan genomf ö ra f ö r att s ä kra molnbaserade milj ö er
 • F ö rklara hur GDPR p å verkar privatpersoner och deras dataskyddsrä ttigheter

Certification

"Todos os cursos da Alison são gratuitos para estudar. Para completar com sucesso um curso, você deve marcar 80% ou mais em cada avaliação do curso. Após a conclusão bem-sucedida de um curso",Você pode optar por tornar a sua conquista formal comprando um Diploma , Certificado ou PDF da Alison.

oficial. Ter um documento da Alison oficial é uma ótima forma de comemorar e compartilhar o seu sucesso. É:

 • Ideal para incluir nos CVs,inscrições de trabalho e portfolios
 • Uma forma de mostrar a sua habilidade de aprender e alcançar altos resultados
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Perguntas Frequentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Painel de controle. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  Você recebeu uma nova notificação

  Clique aqui para visualizar todos eles