Коронавирус - Што треба да знаете - Онлајн курс Алисон
Loading

The New Alison App has just launched Download Now

Коронавирус-Што треба да знаете

Овој бесплатен курс преку Интернет ги опфаќа суштествените аспекти на новиот коронавирус COVID -19

Malattie e disturbi
Gratuito
Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус (COVID -19) се фокусира на историјата, преносот, симптомите, можниот третман и потенцијалното спречување на новиот коронавирус. Како одговор на ширењето на овој нов коронавирус - Алисон, како дел од меѓународниот одговор, создаде основен бесплатен курс за тоа што луѓето треба да го знаат за коронавирусот, неговата позадина, како најдобро да се справат со заканата што ви претставува.

Descrizione

Modules

Risultato

Certificazione

View course modules

Description

Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус се фокусира на историјата, симптомите, преносот и превенцијата од вирусот што претходно не бил идентификуван кај луѓето. Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања, како што е Блиско источен респораторен синдрон (MERS-CoV) и Тежок акутен респираторен синдром (САРС-КоВ). Коронавирусите се зонотични, што значи дека тие се пренесуваат помеѓу животните и луѓето.

Курсот ќе дискутира за тоа како појавата на вирус може да резултира со сериозни последици по здравјето на лицата кои се заразени од него и последиците за здравствените ресурси на заедниците и земјите во кои се јавува состојба на епидемија. Вообичаените знаци за инфекција вклучуваат респираторни симптоми како треска, кашлица, скратен здив и тешкотии при дишењето. Во потешки случаи, инфекцијата може да предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт.

Курсот е со единствена иницијатива, која се заснова на информации дадени од Светската здравствена организација (СЗО), Женева, Швајцарија и ЦКБ (Центар за контрола на болести, САД). Овој курс е дел од иновативната иницијатива на Алисон за развој на глобален систем на сертифицирање за брзо реагирање во борба против пандемијата. Овој бесплатен курс ќе се ажурира месечно. За да ја охрабри свеста и разбирањето на знаењето за вирусот и нејзината закана, Алисон, исто така, направи курс за бесплатна PDF сертификација достапен низ целиот свет. Со поминување на овој курс, можете да бидете информирани за тоа како најдобро да се справите со заканата што новиот короавирус ја претставува за вас и другите. Па, зошто да чекаме? Започнете со курсот денес и за 1-2 часа ќе стекнете знаење за да ви помогне да ве заштити вас, вашето семејство и вашата заедница од заразување и пренесување на новиот коронавирус.

Start Course Now

Learning Outcomes

Со завршување на курсот, вие би биле во можност да:


 • Да го препозаете потеклото, ефектите и третманот за новиот коронавурус
 • Да ги идентификувате знаците и симптомите на инфекцијата
 • Да го опишете протоколот за содржината и лимитите на преносот на новиот коронавирус
 • Да ги препознаете основните поими за протоколот за третман на инфекцијата на новиот коронавурус
 • Да ги дискутирате препораките на Светската Здравствена организација и нејзините пораки за претпазливост за да се помогне во спречување на ширењето на новиот коронавирус

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQs. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Dashboard. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification
  You have received a new notification
  Click here to view them all