Ogólne rozporządzenie o ochronie danych | Ochrona danych | Prawo UE |
Loading

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Czy rozumiesz RODO? A może firma, która nie zastosuje RODO, dostanie 20 mln euro grzywny? Weź ten darmowy kurs en ligne.

Droit
Gratuit
Ten darmowy kurs online pokazuje, dlaczego RODO jest jednym z najważniejszych aktów prawnych ostatniej dekady. Firma, która nie spełnia wymogów RODO, może otrzymać 20 mln euro kary, a regulacje związane z RODO mogą być trudne do zrozumienia i właściwego stosowania. Ten kurs nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o RODO.

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Jeśli Twoja firma zbiera dane osobowe, niezależnie od tego, czy są to pliki, zdjęcia, kontakty (wszystko), to RODO jest dla Ciebie niezwykle ważne. Firmy, kt ó re nie spełniają standard ó w RODO, naruszają ważne przepisy, narażają konour ó w na niebezpieczeństwo i mogą zostać wyéliminowane z działalności, jeśli zostaną złapane. Co więcej, RODO może być skomplikowane i trudne do zrozumienia.

Kurs ten sprawia, że wszystko jest proste, dzięki czemu możesz mieć pewność, że zarządzany biznes spełnia standardy RODO. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia kluczowych zasad RODO. Dowiesz się, w jaki spos ó b RODO ma na celu zapewnienie konsumentom kontroli ich danych, a w szczeg ó lności ochronę prywatności dzieci poniżej 16 roku życia. Dowiesz się wtedy, co duże i małe organizacje muszą zrobić, aby spełnić standardy RODO. Obejmie to wskaz ó wki dla małych przedsiębiorstw dotyczące bezpiecznego i legalnego przechowywania danych osobowych konour ó w.

Na koniec, kurs uczy o kluczowej roli Inspektora Ochrony Danych (DPO), a działania organizacji mogą być podejmowane w celu zabezpieczenia środowisk chmurowych. Pod koniec kursu w pełni zrozumiesz RODO i będziesz w stanie zapewnić, że Twoja firma spełnia standardy RODO. Jest to ważna informacja dla ochrony firmy przed wysokimi grzywnami i potencjalnymi bankructwami. Nie czekaj, aż będzie za p ó źt. Rozpocznij ten kurs i dowiedz się, jak się dziś chronić.

Start Course Now

Learning Outcomes

Po ukończeniu tego kursu będą Państwo mogli:


 • Wyjaśnienie celu og ó lnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 • Opisać, co organizacje mogą zrobić, aby przygotować się na RODO
 • Wyjaśnij rolę inspektora ochrony danych (DPO) w RODO
 • Opisać wskaz ó wki dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych dla mikroprzedsiębiorstw
 • Wymienić i wyjaśnić pięć krok ó w, kt ó re organizacje mogą wdrożyć w celu zabezpieczenia środowisk opartych na chmurze
 • Wyjaśnij, jak RODO wpływa na osoby Prywatne i przysługujące im prawa do ochrony danych

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQ. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tableau de bord. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all