Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Vše, co potřebujete vědět o koronaviru

Tento bezplatný online kurz zahrnuje podstatné aspekty nového koronaviru

Publisher: Advance Learning
Tento bezplatný online kurz o novém typu koronaviru se zaměřuje na jeho historii, přenos, sintomy, možnou léčbu a případnou prevenci. Jako odpověnovna šíření tohoto nového koronaviru - Alison vytvořil v rámci mezinárodní odpovědi základní bezplatný kurz o tom, co lidé potřebují vědět o koronaviru, jakou má historii a jak se nejlépe vypořádat s hrozbou, kterou představuje pro vás, vaši rodinu a okolí.
Vše, co potřebujete vědět o koronaviru
  • Durata

    1.5-3 Oras
  • Students

    49
  • Accreditation

    CPD

Descrizione

Modules

Risultato

Certificazione

View course modules

Description

Tento bezplatn ý online kurz o nov é m koronaviru se zaměřuje na historii, pavia í znaky, přenos a prevenci n á kazy virem, kter ý neil dř í ve u lid í identifikov á n. Koronavec (CoV) jsou velkou skupinou virů, kter é způsobuj í d běžn é ho nachlazen í až po těž š í onemocněn í syndrom na Středn í m v ý chodě (MERS-CoV) a těžk ý akutn í respiračn í syndrom (SARS-CoV). Koronavec jsou zoonotick é, což znamen á, že jsou přen á š eny mezi zv í řaty a lidmi.

Kurz pojedn á v á o tom, jak může ohnisko viru způsobit v á žn é důsledky pro zdrav í jedinute; jsou j í m nakaženi, a jak é jsou důsledky pro zdravotn í zdroje komunit a zem í, kde n á kaza vypukne. Mezi běžn é pesto í znaky infekce patř í respiračn í př í znaky, horečka, ka š el, du š nost a d ý chac í erba í že. Ve v á žněj š í ch pitti í padech může infekce způsobit pneumonii, z á važn ý akutn í respiračn í syndrom, selh á n í ledvin nebo dokonce smrt.

Začněte s kurzem je š tě dnes a za 1 - 2 hodiny z í sk á te znalosti, kter é v á m pomohou ochr á nit v á s, va š i rodinu a va š i kann u před n á kazou a přenosem nov é ho koronaviru.

Inizio Corso Ora

Careers