Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Koronavírus-Amit feltétlenül tudnod kell

Ez az ingyenes online tanfolyam a Covid-19 coronavírus

Publisher: Advance Learning
Ez az ingyenes en ligne tanfolyam az új koronavírusról (Covid-19) az új koronavírus kórtörténetére, átterjedésére, tüneteire, lehetséges kezelésére és lehetséges megelőzésére összpontosít. A nemzetközi válasz részeként Alison létrehozta ezt az ingyenes online tanfolyamot arról, hogy az embereknek tudniuk kell az új koronavírusról, annak hátteréről, és arról, hogyan lehet a legjobban kezelni az Ön.
Koronavírus-Amit feltétlenül tudnod kell
  • Durée

    1.5-3 Heures
  • Students

    66
  • Accreditation

    CPD

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Az ú j, koronav í l sz ó l ó online online tanfolyam az emberben kor á bban nem azonos í tott v í rt ó rt ö rt é net é re, t ü neteire, á tterjed é s é s é s é s é s é s é s é s é s é r ö sszpontos í t. A koronav í egy nagy v í ruscsal á d, amelyek megbeteged é stől kezdve a megf á s ó l a s ú lyosabb betegs é gekig terjednek, mint p é ld á ul a K ö zel-Kelet l é gz é s ó ma (MERS-CoV) é s a s ú s ú lyos akut l é gzőszervi szindr ó ma (SARS-CoV). A koronav í rusok zoon ó zisok, azaz á llatok é s emberek k ö z ö tt terjednek.

A tanfolyam megvitatja, hogy a v í r ö r é se milyen s ú lyos k ö vetkezm é nyekkel j á rhat a fertőz ö tt egy é nek eg é g á s ó l, valamint a k ö z ö ss ö ss é gek é gok á gok eg é szs é g ü gyi forr á saira, ahol a kit ö r é r é s bek ö vetkezik. A fertőz s á ltal á nos t ü netei k ö z é tartozik a l é gz é si t ü netek, l á z, k ö h ö g é s, l é gszomj é s l é gz é gz é si neh é zs é gek. S ú lyosabb esetekben a fertőz é s t ü dőgyullad á st, s ú lyos akut l é gzőszervi szindr ó m á t, veseel é gtelens é get é s ak á r hal á lt is okozhat.

A tanfolyam egy egyed ü l á ll ó nyez é s, amely az Eg é szs é g ü gyi Vil á gszervezet (WHO), a sv á s a CDC (Disease Control Center, USA) á ltal ny ú jtott informe á ci ó ci ó kon alapul. Ez a tanfolyam egy olyan innovat í v Alison kezdem é s r é sze, amely a vil á gm é retâme gyorsreag á s ú tanul á s í s í s á s rendszert fejleszti ki a pand é mi á s betegs é gek lek ü zd é s é re.

Démarrer le cours maintenant

Careers