Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зсйлс-Г© ахим сургалт | Алисон
Loading

Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зсйлс

Сахим цахим нцузскалтын сургалтын тусламжтайгаар та KOVID-19 эсвэл коронавирусын халдварын талаар мэдэх болно.

Maladies et troubles
Gratuit
Сона вирусыа вирусын тухай эл сургалтаар усын трусын трусых, халдвар, шине тэмдэГ©, эмчлэх болома, урьдчилан сэргийлэх асуудалд голлон тан вларвх юм. багийнхны зГ© гээс олон улс даяар авар хэрэга хэмжээний хорээээрлийн корона вирус, трус, трус суурь мэдээлэл, ойр орчмынхондоо тулгараюулый хэрхэн оновчтой даван туулах талаар мэдвэл зохих зсий хамруулан цамруулан цахим сургалтаа хургалтаа хллэГ©.

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Урьд ммнцузст ст илэрагайгаагй й шинцузрлийн корона вирусын трусын томдэтэмдэй, халдвар, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийГ© голлон тусгалаа. Корона вируст халдвар (CoV) бол ердийн ханиаднаас ггслээд Ойрх дорнодод бртгэгдсэн амьсгалын замын хам шинцузсрийн амьсгалын цочмой халтай хам шинГЄte (SARS-CoV) зэрэГ© Г ГЄГЄte Г©tГ© Г Г©tГ© Г l'Г©rieur des Г©tГЄtГ©s Г©tГ©s Г©tГ© Корона вирус амьтнаас хнд халддаранцузский хэлбэл, хгн амьтан хооронд дамждай гэсэн Г© ГЁne.

Уий вчний дэгдэлт халдвар авсан хоман сийн эрий л мэндэд хэр ноцтой ноцтой ноцузсан гарсан газар, улс орнуудын мэндийн тусламий тусламсний нцузскололцололцоонд ямар др дагавар авчирар болзошграр эл сургалтаар ярилцана. фалдварласан тохиолдолд амьсгалын замын хндрэл сэсх, халуурах, ханиах, амьсгал давчдах, бачуурах зэрэГ© тГ© гээмэл шинГ© тэмдэГ© илэрнГ©. Илан хнд туссан зед халдварын улмаас уушгины и рэвсэл, амьсгалын замын цочмой хам шиний, браний дутагдал, цаашлаад лад ххэлд хоргэх нь бий.

Санаачилга болга болох эл сургалт ГЄte вейцарийн ГЄtГ© Г Г©tГ© Г la diffГ©rГЄte Г©tГ© ГЄГЄte les Г©lГ©vГ©s Г©tГ© Г la diffГ©rГ©e Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© par les Г©tГ©s Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© par les Г©tГЄtГ©s Г©lГ©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© Алисоны здгээс эхал тахал тахал вчинтэй тэмцэх шуурхай арга хэмжээний тухай олон улсын гэрчилгээт сургалтын тогтолцоо бий болгох зорилгоор гаргасан шинэлэГ© санаачилгын нэгэн хэсэГ© нь энГ© сургалт юм. Сургалтын агуулгый тдар брр шинэчлэх бранцузский эстэзуу гаруй хэлээр хргэнцузстэргэнцузский Уирус, трус аюулын талаар мэдээлэлжих, ойлголттой болохый хохий лэн дэмжих Г© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г l'Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г l'Г©tГ© Г l'Г©tГ© Г l'Г©vГ©tГ© Сургалтад хамрагдсанаар та шинцтарлийн корона вирусаас ГЁs Г©tГ©s Г©tГ©s Г©s рт болон бусдад учруулГЁs болзошгГ©tГ© аюулый хэрхэн даван туулах нь оновчтой талаар байнга мэдээлэлтэй байГ© чадна. Тиймээс хлээх хэрэий юун? ахим хичээлэfice одоо шууд эзэээхлээд ганц ходрхон цагийн дотор прийганцузсколон олон ойр орчмынхноо корона вируст вируст кртаас хамгаалахад хэрэгтэй мэдлэй эзэмшээд аваарай.

Start Course Now

Modules

Корона вирус-Танцус, шине тэмдэГ©, эмчилгэГ©

Корона вирус-Олон нийтэд ГЄvГ©rГ© Г la prГ©fГ©rГ©

Évaluation du cours

Learning Outcomes

снцургалтый далгэснээр эзэмших мэдлэГ©, чадвар:


 • рлийн корона вирусын гарал гарал сэл, др дагавар, эмчилгээний тухай тойм
 • алдварын илрэл, шине тэмдгийй тодорхойлох
 • Русын корона вирусын тархалтый тогтоох, хязгаарлахын тулд баримталвал зохих журмый тодорхойлох
 • рлийн корона вирусый эмчлэхэд баримталвал зохих журмын тойм
 • Сана вийн корона вирусаас сэргийлэхэд чиглэсэн ДГ© МБ-ын зГЄte влГЄtГ© Г©tГ© ГЄГЄte, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар ярилцах

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQ. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tableau de bord. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification
  You have received a new notification
  Click here to view them all