Обарегламент относно защитата на даннните | ращита на данните | Право
Loading

Обл регламент за защита на данните (GDPR)

¿Разбирате ли Гіmina? Или чифифирма, която се провали в ГДБОП, може да получи глоба от 20 млн. ¿евро? Вземете този безплатен о

Derecho
Gratis
Този безплатен онлайн курс показва защо GDPR е едно от най-важните законодателни актове от последното десетилетие. Компанията, която не отговаря на GDPR, може да получи глоба от 20 млн. евро, а регламентите, свързани с GDPR, могат да бъдат трудни за разбиране и правилно прилагане. Този курс ще ви научи всичко, което трябва да знаете за GDPR.

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

View course modules

Description

Ако вашият бизнес събира данни за физически лица, независимо дали става дума за файлове, снимки, контакти (всичко), тогава GDPR е невероятно важен за вас. Компаниите не спазват стандартите на GDPR, нарушават важни закони, застрашават потребителите и могат да бъдат изхвърлени от бизнеса, ако бъдат уловени. Нещо повече, GDPR може да бъде сложно и трудно да се се разбере.

Този курс прави нещата прости, така че можете да се уверите, че бизнесът, който управлявате, отговаря на стандартите на GDPR. Курсът започва с въвеждане на на основните принципи на GDPR. LA е ви бъде показано ели да даде на потребителите контроте данни и по-специално цели да зели да защити неприкосновеността на лична личния живот на децата под 16 години. След това ще научите какво трябва да направят големите и малките организации, за да отговарят на стандартите на GDPR. Това ще включва насоки за малките предприя дтия как да съstanрарарат ват личните данни на потребителите безопасно и законно.

Накрая, кулсът овата роля на длъжностното лице по за дите (DPO) и стъпките, които организациите могат да предприемат, за да защитят среда, базирана на облак. До края на този курс ще разберете напълно GDPR и ще можете да гарантирате, че вашата компания отговаря на стандартандартите GDPR. Това е жизненоважна информация за защита на вашия бизия бизнес от тежки глоби и потенциален фалит. докато не е твърде късно. tadores апочнете този курс и научете как да се защитите днес.

Start Course Now

Learning Outcomes

След завършване на този курс ще можете да:


 • Обяснете целта на Общия регламент за защита на данните (GDPR)
 • Опишете какво могат да направят организациите, за да се подготвят за GDPR
 • Обяснете ролята на длъжностното лице по защита на данните (DPO) в ГДБОП
 • Опишете насоки за защита на личните данни за микропредприяттитта
 • Списък и обяснение на пет стъпки организациите могат да изпълнст т, за да защитят облачни среда
 • Обяснете как GDPR засяга частното лице и техните права за защита на даннните

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Preguntas frecuentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tablero. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all