Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зна йлс-Цахим сургалт | Алисон
Loading

Early International Women's Day Celebration: Get 30% OFF All Certificates & Diplomas! Offer valid until Friday, 5th March 2021

Claim My 30% OFF

Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зна йлс

Энэхена цахим стна тстлбна ргей й сургалтын тусламжтайгаар та KOVID-19 эсвэл коронавирусын халдварын талаар мэдэх болно.

Enfermedades y trastornos
Gratis
Шинstica тбnрлийн корона вирусын тухай эл сургалтаар уг вирусын тентна, халдвар, шинж тэмдэг, эмчлэх боломж, урьдчилан сэргийлэх асуудалд голлон танллон тена влна руnх юм. Алисоны багийнхны зна гээс олон улс даяар авч хэрэгжена лна хэмжээний хстрээнд корона вирус корона вирус, тенона сурь мэдээлэл, ойр орчмынхондоо тулгарч буй аюулыг хэрхэн оновчтой даван мулах талар мэдвэл зохих зна йлсийг хамруулан цахим сургалтаа хан цахим сургалтаа хан цахим сургалтаа хой гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хан гжалтаа хона гжалтаа хой гж

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

Ver los módulos del curso

Description

Урьд Умнена мна ст ст илэрч байгаагўй шинnica тбmрлийн корона вирусын тенлнар, шинж тэмдэг, халдвар, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийг голлон тусгалаа. Корона вируст халдвар (CoV) бол ердийн ханиаднаас гсalver-лээд Ойрх дорнодод бба ртгэгдсэн амьсгалын замын хам шинж (MERS-CoV), ХФ нд хэлбэрийн амьсгалын цочмог халтай хам шинж (SRAS-CoV) зэрэг хенд нд вчнийг стсгэдэг томоохон бlisis л вирус юм. Корона вирус амьтнаас хнонд халддаг, el sitio web de la sociedad de la información, el sitio web de la

Уг ствчний дэгдэлт халдвар авсан хена мстсийн эрена л мэндэд хэр ноцтой нна лна блж, дэгдэлт гарсан газар, улс орнуудын эруnФ л мэндийн тусламж, бmйлчилгээний нена бололцоонд ямар Гєnico р дагавар авчирч болзошгена болзргалтаар ярилцана. Халдварласан тохиолдолд амьсгалын замын хандрэл. сэх, халуурах, халуурах, ханиах, амьсгал давчдах, бачуурах зэрэг тах гээмэл шинж тэмдэг илэрнна. Илена ханд туссан стед халдварын улмаас уушгины ъnico рэвсэл, амьсгалын замын цочмог хам шинж, бана рний дутагдал, цаашлаад, хэлд харгэх нь бий.

ip вана рмстсанаачилга болох эл сургалт Швейцарийн Женев хот дахь Дэлхийн Эренлхийн Эндийн Байгууллага (ДЭМБ) болон АНУ-ын ствчний Хяналтын Тна вна с с ("ХТ") гаргасан мэдээлэлд бндэслэлд н. Алисоны зна гээс энэхена цар тахал ствчинтэй тэмцэх шуурхай арга хэмжээний тухай олон улсын гэрчилгээт сургалтын тогтолцоо бий болгох зорилгоор гаргасан шинэлэг санаачилгын нэгэн хэсэг нь энсургалт эм. Сургалтын агуулгыг "дїр" р бndose р шинэчлэх бndose гіn-д эцэстэна зуу гаруй хэлээр хстргэнена. Уг вирус, тена ний аюулын талаар мэдээлэлжих, ойлголттой болохыг хина лэн дэмжих Ф-днээс дэлхий даяар PDF хэлбэрээр цахим гэрчилгэна болгох боломжийг мна н баномжийг муnн. Сургалтад хамрагдсанаар та шинnica тбnрлийн корона вирусаас стрт болон бусдад учруулболзошгўй аюулыг хэрхэн даван туулах нь оновчтой талаар байнга мэдээлэлтэй байж чадна. Тиймээс хФ лээх хэрэг юун? Цахим хичээлэна одоо шууд зэж эхлээд гана хоёрхон цагийн дотор sбnte рийгіsн, гэр блна болон ойр орчмынхноо корона вируст корона вируст корона вируст корона вируст корона вируст корона вируст корона вирдаахаас хамгаалахад хэрэгтэй мэдлэг эзэмшээд аваарай.

Inicio Curso Ahora

Learning Outcomes

Энна сургалтыг дна ргэснээр эзэмших мэдлэг, чадвар:


 • Шинnна тбnрлийн корона вирусын гарал стсэл, б р дагавар, эмчилгээний тухай тойм
 • Халдварын илрэл, шинж тэмдгийг тодорхойлох
 • Шинина трлийн корона вирусын тархалтыг тогтоох, хязгаарлахын тулд баримталвал зохих журмыг тодорхойлох
 • Шинина трлийн корона вирусыг эмчлэхэд баримталвал зохих журмын тойм
 • Шинstica тба рлийн корона вирусаас сэргийлэхэд чиглэсэн ДЭМБ-ын звлна мж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар ярилцах

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
Todos los certificados están disponibles para comprar a través de la tienda. Para más información sobre la compra de Certificados de Alison, por favor visite nuestras Preguntas frecuentes. Si decide no comprar su certificado de Alison, todavía puede demostrar su logro compartiendo su Registro de Learner o la Verificación de Logros de Learner, ambos accesibles desde su Tablero. Para más detalles sobre nuestros precios de certificados, por favor visite nuestro :precio.

Careers

  Notification
  You have received a new notification
  Click here to view them all